RANKING


# Name Country Score Comment Last Submit
101 Damecl0's 8800 I born in 2018 :D 2023-01-30 07:42:46
102 nathan 8750 2022-04-23 13:47:45
103 heshizhi 8700 pwn the world 2019-07-24 04:44:08
104 powerprove 8650 nullroot 2019-08-18 11:37:06
105 madara 8650 2020-10-17 11:48:41
106 hk 8650 https://twitter.com/harsh_khuha 2021-02-14 22:49:46
107 Niebelungen 8650 I want to be stronger 2021-12-02 05:25:42
108 n0trix 8600 东南大学SUS 2021-06-30 15:09:36
109 nocnoc 8600 2023-08-02 15:42:01
110 awe 8550 https://w3challs.com 2020-01-19 14:26:43
111 ShiftCrops 8450 TokyoWesterns / TomoriNao 2019-03-12 18:23:53
112 jch 8450 SSG 2020-09-29 17:35:27
113 ccccc 8400 2022-10-10 13:32:27
114 dfyz 8400 2022-11-12 19:06:41
115 robin 8300 Whitzard Robin 2019-09-05 06:20:32
116 nguyenguyen753 8300 2023-02-11 07:35:27
117 cheese 8250 NULL@ROOT 2019-09-01 19:01:47
118 try 8250 2021-12-27 08:49:27
119 pwnabletw 8250 2022-01-03 14:08:57
120 zafirr 8250 zafirr31.github.io 2022-08-21 18:09:20
121 wally 8200 [H3X0R / DEMON] 월리를 찾아라 2019-04-06 10:29:27
122 cici30725 8200 2019-12-19 07:54:54
123 setuid0 8100 uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) 2018-08-09 21:48:18
124 MR 8100 2019-04-04 12:08:21
125 n 8100 2019-10-03 10:00:38
126 0n3m4ns4rmy 8100 Dutch kid who likes to pwn and get them flags 🚩🚩🚩🚩🚩🚩 contact me @ 0n3m4ns4rmy@gmail.com 2021-05-19 19:28:23
127 goyo 8050 mos n'anirem al Postiguet 2020-03-06 14:43:16
128 Chino Kafuu 8050 Rabbit House 2024-02-07 19:34:12
129 ru7n 8000 dididi 2020-02-08 07:26:56
130 krrr 7950 멍멍!!! 으르릉...크르릉멍멍!!멍멍!!!멍! 으르렁.....멍멍!! 멍!! 2019-12-21 09:29:25
131 koocola 7900 L_team baby pwner 2019-08-08 09:40:40
132 yunnim 7900 fxxk my life 2020-01-06 16:30:01
133 nobodyisnobody 7900 2021-04-14 00:47:20
134 rick2600 7900 TheGoonies 2023-03-28 03:28:05
135 christrc 7850 2020-04-25 10:05:02
136 mipu94 7800 <3 meepo 2017-08-02 02:12:22
137 Atail 7800 我就爛👍 2020-04-12 09:03:44
138 pzhxbz 7800 膜各位大佬 2020-04-20 10:36:06
139 Theo 7800 2022-09-01 06:14:43
140 keer 7800 2023-05-06 09:20:35
141 elephant1 7650 2019-08-28 20:51:44
142 p4wn 7650 cr0wn 2020-09-26 18:47:57
143 QAQmander 7600 2019-09-22 07:20:47
144 th3_5had0w 7600 reach this King, heh 🧸! 2023-05-06 07:54:29
145 chicken_stupid 7600 2023-06-24 17:43:16
146 0s_W 7600 2024-02-15 07:24:18
147 tianst 7550 NEX 2020-03-26 12:59:55
148 nafod 7550 https://nafod.net/blog/ 2020-04-07 03:29:30
149 B1ueSheep 7550 B1ueSheep | Dubhe's babypwner 2022-08-01 16:41:36
150 jinmo123 7500 idkanything 2019-02-06 02:59:56
151 Zeynarz 7500 zeynarz.github.io 2024-01-13 08:05:23
152 Someday 7450 Someday 2019-08-11 16:12:14
153 JGuard 7450 [DEMON] https://hozzang.tistory.com/ 2019-08-16 13:25:10
154 B0b 7450 LamDyoMong 2021-11-26 06:37:28
155 pwiz 7450 2023-09-08 17:02:50
156 chung96vn 7400 https://chung96vn.wordpress.com/ 2019-01-04 11:40:12
157 cookies 7400 (っ'ヮ' )ノシ🚩 2019-06-08 00:23:58
158 brwook 7400 brwook.github.io 2024-02-06 17:04:53
159 hhaahaha 7350 2019-12-17 16:21:51
160 你怎么穿着品如的衣服 7350 大佬们带带我~ 2021-08-26 02:44:13
161 kriw 7300 Great Oookayama 2018-01-01 17:19:15
162 oldboiz31 7300 2022-12-15 07:13:27
163 tr3e 7250 ' 2019-07-15 09:51:47
164 tibbar 7250 狡兔三窟 2019-11-20 06:09:26
165 HAPPYer 7250 ret2HAPPY: happyers.top 2020-02-13 10:36:06
166 fade 7200 kccomahis@protonmail.com 2019-06-05 03:31:20
167 midas 7200 pepega 2020-03-01 13:44:47
168 ker 7200 KL 2021-05-16 14:43:43
169 4n0nym4u5 7200 https://4n0nym4u5.netlify.app/ 2021-11-02 07:17:34
170 vnking 7200 2022-01-22 15:00:49
171 lyc12345 7150 2020-08-01 11:18:15
172 luckyu 7150 2020-12-18 14:46:47
173 natsu 7100 2020-04-30 09:02:56
174 hhro 7100 CyKor 2020-07-29 13:02:01
175 Z 7100 2021-03-21 16:36:36
176 Icefrog2000 7100 Mèo béo ngok ngek 2022-01-15 01:02:58
177 Feng_zz 7100 2024-02-18 08:34:52
178 dangokyo 7050 dango, dango, dango dangokyo.me 2020-03-03 14:43:32
179 _r0bb3rt1978 7050 nyancat co quy theo sau 2023-07-13 11:51:39
180 l4w.io 7000 another boy 🎵 2018-01-01 10:50:24
181 5unkn0wn 7000 인생... 2019-02-12 17:46:26
182 zzz 7000 小蝸牛慢慢爬 2023-04-19 01:56:11
183 ledangquynhnhu 6950 Phận là con gái, chưa một lần yêu ai....... Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài 2018-01-19 07:00:49
184 🎃 6950 2021-01-28 21:03:22
185 pwnatan 6950 2022-12-25 00:09:54
186 신동준 6950 sindo 2023-09-08 07:04:17
187 eLoopWoo 6950 "To boldly go where no man has gone before." 2023-10-08 05:35:27
188 vladvis 6900 2019-07-22 15:10:42
189 n1net4il 6900 2021-06-28 09:38:41
190 Ka3l 6900 2021-11-27 04:01:20
191 AwayFromHere 6850 DKU Univ. Aegis 2018-07-18 08:21:30
192 loeklvlh 6850 dubhe 2020-11-03 09:35:57
193 gh0st 6850 2023-04-26 07:41:24
194 shiki7 6800 It's 21st century and we're still looking for memory corruption bugs! 2018-04-14 03:11:28
195 d4rkn3ss 6800 The quieter you become, the more you can hear. 2018-12-29 10:59:12
196 daehee 6800 http://pwnable.kr 2019-01-03 13:40:04
197 anonsurf 6800 Indian Institute of Technology Varanasi 2020-08-10 02:58:19
198 huai 6750 L_team baby pwner2 2019-05-08 07:17:47
199 panda_ 6750 2019-06-15 23:34:16
200 pickaxe 6750 2019-08-21 13:46:57